Kvalitet

 Företaget strävar alltid efter 100 % nöjda kunder. Vårt kvalitetsarbete innefattar bla:

 • Kvalietetssäkring -  innebär att hitta arbetsformer och metoder som leder fram till att våra varor och tjänster får de egenskaper som våra kunder kräver och önskar
 • Kvalitetsutveckling -  innebär att utveckla organisationens medarbetare, arbetsformer och metoder så att den blir ännu bättre på att leverera produker med de egenskaper som kunderna efterfrågar

Miljö

Företagets miljöpolicy är att alltid förbättre alla processer i företaget så att verksamheten ger upphov till en allt mindre belastning på den yttre och inre miljön. Vårt miljöarbete innefattar bla:

 • Samordna transporter
 • Skicka våra produkter i platta paket i så stor utsträckning som möjligt
 • Använda miljövänliga kemikalier och så lite som möjligt
 • Källsortera vårt avfall
 • Optimera materialåtgången

Vi jobbar ständigt med att förbättra även den inre miljön. Vårt fokus ligger framför allt på:

 • Säkerhet
 • Ergonomiska arbetsplatser
 • Bra arbetsplatsbelysning
 • Bra luft