Personal

Nyblads AB är ett familjeföretag där vi idag är 6 st medarbetare på heltid. Utöver det hyr vi in extern personal när så krävs för att klara toppar. 

Leif Nyblad

Jörgen Nyblad

Kerstin Nyblad

Bror Svedberg

Anna Karlsson

Mattias Larsson

Hanse Sellin